Informasjon til barn og unge om seksuelle overgrep

Mange barn og unge, både gutter og jenter, opplever at noen utfører seksuelle overgrep mot dem. Det er usikkert hvor mange barn og unge som blir utsatt for seksuelle overgrep, men vi tror at mellom 10-20 % av jentene og mellom 5-10 % av guttene opplever dette.

Hva er et seksuelt overgrep?
Et seksuelt overgrep betyr at noen tvinger eller overtaler deg til å gjøre noe med kroppen din, eller med noen andres kropp, som du ikke har lyst til at skal skje. Både gutter og jenter opplever seksuelle overgrep. Både menn og kvinner utsetter barn og unge for seksuelle overgrep.

Det er mange former for seksuelle overgrep.
Her kommer noen eksempler:

•   Seksuell atferd uten fysisk kontakt, for eksempel blotting, kikking, visning av kjønnsorgan på internett eller at noen føler seg tvunget til å vise fram kroppen eller bli fotografert uten å ha gitt samtykke.
 
•   Seksuelle handlinger vil si at noen tar på kroppen din, innenfor eller utenpå klærne, uten at du har gitt lov til dette.
 
•   Seksuell omgang vil si at noen gjennomfører eller forsøker å gjennomføre et samleie med deg uten at du har gitt lov eller har ønsket dette. Dersom det blir brukt vold eller trusler for å gjennomføre samleie blir dette kalt voldtekt.


Barn og unge har rett til beskyttelse mot seksuelle overgrep!
Hvis du opplever eller har opplevd seksuelle overgrep, er du ikke den eneste som har opplevd dette. Det er viktig at du forteller dette til noen du stoler på, slik at du kan få hjelp til å snakke om dette og hjelp til å stoppe overgrepene hvis de pågår enda.

Det er aldri din skyld dersom du opplever et seksuelt overgrep!
Den som utfører et seksuelt overgrep mot deg, utfører en straffbar handling. Noen ganger sier den som forgriper seg at dette skal være hemmelig eller at noe vil skje dersom du forteller dette. Noen kan si at det som skjer er din skyld eller at andre kan bli lei seg dersom du forteller hemmeligheten. Alt dette blir sagt for å hindre deg i å fortelle, fordi den som forgriper seg vet at dette er straffbart og helt ulovelig! Dersom du kjenner seksuell lyst under et overgrep, betyr ikke det at du sier ja til overgrepet, det betyr bare at kroppen din reagerer på berøring.

Din kropp er det du som bestemmer over!
Det er aldri din skyld eller ditt ansvar at du blir utsatt for seksuelle overgrep.

Hvem kan hjelpe deg?
Det er ikke lett å fortelle at en har opplevd, eller opplever seksuelle overgrep. Tenk gjennom om det er noen du stoler på, som du kan fortelle dette til. Dersom du ikke klarer å fortelle, kan du kanskje skrive til noen du stoler på? Stoler du på mor eller far, læreren din, helsesøster eller noen andre voksne?

Du kan ringe til alarmtelefonen for barn og unge: 116 111 www.116111.no

Du kan ringe eller oppsøke barnevernsvakta eller barnevernstjenesten der du bor.

Her finner du en oversikt: www.barnevernvakt.no

Du kan også ringe Politiet på telefon 02800.

Barneombudet har en egen temaside, den finner du her.