Ansatte

Cathrine Bjordal Bergheim

SEKSJONSSJEF 

418 08 108 / Cathrine.Bjordal.Bergheim@politiet.no

_________________________

 

Ann Jeanette Ørmen

FØRSTEKONSULENT

 

Cecilia Berg

AVSNITTSLEDER FAGAVSNITT 2

 

Elin Karlsen Strøm 

SENIORKONSULENT

 

Gunn Lisbeth Nyborg

FØRSTEKONSULENT

 

Heidi Lyngstad

SENIORRÅDGIVER

 

Igne Stasyte-Stukiene

FØRSTEKONSULENT

 

Jan-Erik Drange

SENIORRÅDGIVER

 

Kjerstin Brenne

SENIORRÅDGIVER

 

Kristoffer Fjeldheim

SENIORRÅDGIVER

 

Laila Wulff Kvisler

FØRSTEKONSULENT 

 

Lene Vestby

SENIORRÅDGIVER

 

Linda Ann Pedersen

AVSNITTSLEDER DRIFT OG KOORDINERING

 

Liv-Anita Leithe 

SENIORRÅDGIVER

 

Mehri Mohebzadeh

SENIORRÅDGIVER

 

Monica S. Lillevik

SENIORRÅDGIVER

 

Pia Otterstad

PSYKOLOG

 

Ragna Erdal-Aase

PSYKOLOGSPESIALIST

 

Silje Dahl Heitmann

FØRSTEKONSULENT 

 

Thea Tvedt

PSYKOLOG

 

Åslaug Bakke

AVSNITTSLEDER FAGAVSNITT 1