Medisinsk undersøkelse

Statens Barnehus Trondheim har avtale med St.Olavs hospital v/ overgrepsenheten. Dette innebærer at hver torsdag kommer barnelege og spesialsykepleier fra St. Olav til barnehuset. Når det er aktuelt med en medisinsk undersøkelse blir dette avklart med foresatte eller verge.

Teamet fra St.Olav har høy kompetanse på fagfeltet vold og overgrep.

Du kan velge å ta med deg noen inn til undersøkelsen, og den som følger deg kan vente bak et skjermbrett eller sitte samme med deg.

Undersøkelsen er frivillig og den gjør ikke vondt.

Undersøkelsen foregår stort sett som når du har vært til undersøkelse på helsestasjonen eller hos lege. I møtet med barnelegen her på barnehuset samtaler dere og legen stiller spørsmål. Og han undersøker kroppen fra topp til tå. Ved mistanke om seksuelle overgrep gjøres en utvendig undersøkelse av tissen og rompa.

Jenter som har fått mens kan noen ganger ha behov for en noe mer omfattende undersøkelse (gynekologisk undersøkelse). Dette får du nærmere informasjon om dersom det er aktuelt.

Som regel dokumenteres undersøkelsen med foto og/eller video, via et såkalt koloskop. Dokumentasjonen oppbevares strengt hemmelig på sykehuset.

Ved spørsmål angående den medisinske undersøkelsen eller ved behov for timeavtale kontakter du overgrepsenheten v/ St.Olavs hospital på telefon nr: 72 57 12 12.

De vil da hjelpe deg og sette opp time til undersøkelse ved Barnehuset.

 

Barnelege Arne Myhre på sitt kontor