Kontaktinformasjon

Barnehuset har lokaler tre steder i Finnmark:

ALTA: Labyrinten 5, 9510 Alta

KIRKENES: Dr.Wesselsgate 12, 9900 Kirkenes

KARASJOK: Lokaler er under anskaffelse.


Telefontid: Mandag – fredag kl. 09.00 - 14.30
Telefon: 400 27 419
E-post: finnmark.barnehuset@politiet.no


Postadresse:
Finnmark politidistrikt v/Stáhta mánáidviessu Finnmárkkus - Statens barnehus Finnmark, Postboks 501, 9917 Kirkenes