Medisinsk undersøkelse

I forbindelse med politiets etterforskning kan det snart tilbys en kroppslig undersøkelse av den som skal avhøres ved Statens barnehus i Sandefjord. Undersøkelsen gjøres av erfarne leger og sykepleiere med spesialkompetanse. Inntil videre foretas undersøkelsene Ved Vestfold sentralsykehus eller Telemark sentralsykehus

Medisinske undersøkelser av barn eller ungdom kan gjøres ved Statens Barnehus Sandefjord i forbindelse med politiets etterforskning.             

Barneavdeling og ortopedisk avdeling sykehuset i Vestfold forestår de medisinske undersøkelsene. Erfarne barneleger og spesialsykepleiere utfører undersøkelsene i et spesialinnredet rom utstyrt til formålet. Undersøkelsene tilbys to halve dager per uke.

Undersøkelser ved barnehuset kan ha ulike formål og kan fokusere på alt fra sporsikring og dokumentasjon av ferske skader, til å undersøke og oppdage tidligere skader. Undersøkelsene kan også ha som mål å gi en viktig bekreftelse på at kroppen er hel og uskadet.