Råd og veiledning

Alle som er usikre eller har mistanke om at barn eller ungdom kan bli utsatt for vold eller seksuelle overgrep kan ringe oss for å søke råd og veiledning. Kontakt oss på telefon 47 48 99 33 på dagtid i ukedagene.

Alle som er usikre på eller har mistanke om at barn eller ungdom kan være utsatt for vold eller seksuelle overgrep kan ringe oss for å søke råd.

Barn eller ungdom som selv blir utsatt kan også ringe.

Henvendelsene har karakter av drøfting, råd og veiledning.

Barnets identitet er anonymisert. Innringer trenger ikke oppgi navn eller sin identitet.

Statens Barnehus Sandefjord er tilgjengelig på telefon 47 48 99 33 på dagtid i ukedagene.

Offentlige aktører som barnevern, barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker, skolehelsetjeneste, skoler og barnehager med mer kan henvende seg.

Bekymrede voksne, foreldre, besteforeldre, andre pårørende og naboer kan også ringe. I disse sakene ønsker vi at barnets identitet er anonymisert.

Ønsker du å drøfte med oss direkte er det fint om du ringer for å avtale tid. Vi har fulle dager og vil ikke alltid kunne ta imot deg dersom du kommer uten avtale.