Velkommen til Statens barnehus Tromsø

Vårt dekningsområde er Troms, Finnmark og Svalbard.

Målsetting

Målet med barnehusene er å gi god og samordnet bistand til barn og unge opp til 18 år, samt voksne med utviklingshemming, som utsettes for/er vitne til vold og/eller seksuelle overgrep.

Tilrettelagt avhør, medisinsk undersøkelse og behandling/oppfølging tilbys samlet under ett tak.  Hjelpen som gis i barnehusene skal være helhetlig, best mulig samordnet og likeverdig, og tar utgangspunkt i målgruppens behov.

Venterom

 

 

     

Rom for gjennomføring av tilrettelagte avhør

 

Medisinsk undersøkelsesrom

 

Barnehuset tilbyr: 

  • Spisskompetanse på seksuelle overgrep, vold og vitne til vold i nære relasjoner 
  • Tilrettelegge for avhør og medisinsk undersøkelser i trygge omgivelser 
  • Kartlegging og oppfølging etter tilrettelagt avhør
  • Fange opp barn med oppfølgingsbehov og etablere en sammenhengende tiltakskjede 
  • Barnefaglig kunnskap om psykisk helse 
  • Kompetanse på risikovurdering av unge krenkere 
  • Rådgivning og konsultasjon 
  • Undervisning/forelesning