Kontakt oss

Besøksadresse: Welhavens gate 2, 1530 Moss

Telefontid: 08.30 - 15.00

Telefon: 459 798 00

E-post:  post.ost@politiet.no, merk epost med "Statens barnehus Moss"

Postadresse: Statens barnehus Moss, Øst politidistrikt, Postboks 3390, 1402 Ski