Tilrettelagt Avhør

Tilrettelagt avhør er en del av politiets etterforskning og gjennomføres av en spesialutdannet politietterforsker med mye erfaring innenfor saksområdet. Ved en eventuell straffesak vil barn og unge under 16 år ikke behøve å vitne i retten. Et opptak av det tilrettelagte avhøret vises i stedet.

Det er utarbeidet en egen dommeravhørsforskrift som beskriver hvordan tilrettelagte avhøret skal foregå i Norge.

 

Politi, tingrett, advokater og eventuelle andre aktører møter opp på Statens Barnehus Ålesund og følger avhøret via lyd- og bildeoverføring. En barnehusansatt med spisskompetanse på barns psykiske helse lytter også til avhørene og vil være kontaktperson for barnet og deres foresatte etter det tilrettelagte avhøret. Denne vil også være tilgjengelig for råd og støtte underveis.

Kontaktpersonen tilbyr kartlegging, oppfølging og/eller behandling i etterkant av et tilrettelagt avhør når det er aktuelt.

Enkelte ganger velger politiet å gjøre avhør av unge over 16 år på barnehuset. Det foregår uten at dommer er tilstede, og kalles da et politiavhør. Den som kan ha vært utsatt må da eventuelt vitne i retten hvis det blir en straffesak.