Disse instansene bruker Statens Barnehus Ålesund

5 tingretter bruker Statens Barnehus Ålesund

  • Nordmøre tingrett
  • Romsdal tingrett
  • Sunnøre tingrett
  • Søre Sunnmøre tingrett
  • Fjordane tingrett

 

Statens barnehus i Ålesund samarbeider med:

  • Møre og Romsdal politidistrikt
  • Sogn og Fjordane politidistrikt

 

I tillegg samarbeider vi med barnevernstjenestene og psykisk helsevern tilhørende de ulike politidistriktene.