Til foresatte eller dere som følger til Barnehuset Ålesund

Forberedelse i forkant av avhøret

Avhører eller etterforsker fra politiet ringer som regel før avhørsdagen for å forberede og avtale nærmere vedrørende gjennomføringen av det tilrettelagte avhøret.

Oppmøtetidspunkt, praktiske spørsmål og hva det kan være nyttig å si til barnet blir da avtalt.

Det er viktig at den som følger er en person som barnet eller ungdommen kjenner og har et trygt forhold til.

Tenk gjennom om det kan være nyttig å ta med noen dere kjenner som kan vente sammen med deg og som kan være en støtte underveis. Spesielt kan det være praktisk hvis du har mindre barn og du ønsker å snakke litt alene med kontaktperson ved Statens Barnehus, bistandsadvokat eller andre etterpå mens barnet har noen kjente å være sammen med.

Vi har aviser og lesestoff. For eventuelle søsken som er med har vi leker og spill og vi tilbyr mat og drikke.

 

Etter avhøret

Dere bør holde av god tid etter avhøret. Kontaktpersonen fra barnehuset vil tilby en samtale med den som er avhørt og med dere som følger. Dere får informasjon, mulighet til å komme med spørsmål og det avklares behov for eventuell oppfølgingssamtale. Det er nødvendig med en pause etter avhøret for avslapning og mat eller drikke.

Etter besøket hos oss anbefaler vi at barnet har en så rolig og lite krevende ettermiddag og kveld som mulig. Dette bør innbefatte mulighet til å hvile, regulere kontakt med andre samt regulere aktivitetsnivået. Dette betyr at barnet ikke går tilbake til skolen på slutten av skoledagen. Helst bør de få med en melding om at lekser eller skolearbeid utsettes til neste dag.

For noen kan det være riktig å gå tilbake til barnehage eller skole og fortsette dagen som normalt.

Noen ganger kan barnet i ettertid komme på noe det skulle sagt noe om, eller vil forklare mer om til politiet. Ta da kontakt med etterforsker i politiet.

Les gjerne gjennom "vanlige reaksjoner i etterkant av avhør" før dere kommer.