Medisinske undersøkelser

Barnelegene og spesialsykepleierne har spisskompetanse innen feltet og mye erfaring på området.

Du kan velge å ha med deg noen inn under undersøkelsen. Den som følger kan vente bak et skjermbrett eller sitte sammen med deg.

Undersøkelsen er frivillig, gjør ikke vondt og dere har god tid.

Undersøkelsen foregår stort sett som når du har vært til undersøkelse på helsestasjon eller hos lege, gjerne litt mer grundig. Dere snakker sammen, legen undersøker kroppen fra topp til tå og stiller spørsmål. Ved spørsmål om seksuelle overgrep gjøres en ytre undersøkelse av underlivet.

Større jenter kan noen ganger ha behov for en litt mer omfattende undersøkelse av underlivet (gynekologisk undersøkelse). Dere får en samtale med spesialsykepleier og/eller barnelege på barnehuset, der dere får informasjon og gjør avtale om en gynekologisk undersøkelse på et senere tidspunkt ved sosialpediatrisk seksjon.

Som regel dokumenteres undersøkelsen med foto og/eller video. Dokumentasjonen følger pasientforskrift for journaler.