Aktuelt

Åpen nettverkskonferanse om barn og unge med skadelig seksuell atferd, arrangeres i Tromsø 6.-7. november 2017

Kripos, ny rapport: Seksuelle overgrep mot barn under 14 år (Kripos august 2016)

Frykter barnehusene blir avhørsfabrikker (NRK 21.12.15)

Barnehusene blir tvunget til å kutte oppfølgingen (NRK 20.12.15)

Utsatte barn i tannhelsetjenestens søkelys:
Tverrfaglig konferanse i Stavanger 3. desember 2015 med fokus på tannhelsetjenesten sin avdekking av omsorgssvikt.

Slik avhøres barn i overgrepsaker (NRK 21.05.15)

AP-politkier Libe Rieber-Mohn forteller om sin knuste barndom i programmet "Vårt lille land" på TV2 02 01.03.14.

Vgtv viser en paneldebatt: "Hvem beskytter de minste?".

Dokumentarfilmen "Barnehuset" ble vist på NRK2 12.07.14

Filmen gir et innblikk i arbeidet politiet utfører der det er mistanke om vold eller overgrep mot barn, unge eller mot voksne med en utviklingshemming. Dokumentaren viser samspillet mellom politiets etterforskere, dommeravhørere og de sivilt tilsatte psykologspesialistene, kliniske sosionomer, barnevernspedagoger, teknikere osv. ved Statens barnehus Oslo, Oslo politidistrikt. Den viser hvilke nye  rammer barnehusene i Norge gir for en helhetlig og god ivaretakelse av barn, unge og deres omsorgspersoner. 
Se programmet på NRK sine sider

 75 % flere anmeldte familievold sier politidirektør Odd Reidar Humlegård.

BARNEHUSEVALUERINGEN 2012:
Politidirektoratet bestillte en evaluering av statens barnehus, og den ble klar høsten 2012. Les mer og se evalueringen i sin helhet på  PHS sine sider.

RAPPORT OM DOMMERAVHØR:
Arbeidsgruppen for gjennomgang av regelverket om dommeravhør og observasjon av barn og psykisk utviklingshemmede er nå klar. Denne rapporten kan du lese på regjeringen sine sider.

Pris for unikt samarbeid for å avdekka omsorgssvikt og overgrep mot barn. 
Tannhelsetenestene i Hordaland, Rogaland og Sogn og Fjordane er tildelt Zendiumprisen 2013.  Prisen får dei for eit tannhelseprosjekt for å avdekka omsorgssvikt og overgrep mot barn. Se pressemelding.