Aktuelt

Åpen nettverkskonferanse om barn og unge med skadelig seksuell atferd, arrangeres i Tromsø 6.-7. november 2017

Frykter barnehusene blir avhørsfabrikker (NRK 21.12.15)

Barnehusene blir tvunget til å kutte oppfølgingen (NRK 20.12.15)

Utsatte barn i tannhelsetjenestens søkelys:
Tverrfaglig konferanse i Stavanger 3. desember 2015 med fokus på tannhelsetjenesten sin avdekking av omsorgssvikt.

Slik avhøres barn i overgrepsaker (NRK 21.05.15)

Vgtv viser en paneldebatt: "Hvem beskytter de minste?".

 75 % flere anmeldte familievold sier politidirektør Odd Reidar Humlegård.

BARNEHUSEVALUERINGEN 2012:
Politidirektoratet bestillte en evaluering av statens barnehus, og den ble klar høsten 2012. Les mer og se evalueringen i sin helhet på  PHS sine sider.

Pris for unikt samarbeid for å avdekka omsorgssvikt og overgrep mot barn. 
Tannhelsetenestene i Hordaland, Rogaland og Sogn og Fjordane er tildelt Zendiumprisen 2013.  Prisen får dei for eit tannhelseprosjekt for å avdekka omsorgssvikt og overgrep mot barn. Se pressemelding.