Aktuelt

 

Medieomtale

 

Årsrapporter

 

Om Barnehuset

  • Dokumentarfilmen "Barnehuset" (NRK)
    Filmen gir et innblikk i arbeidet politiet utfører der det er mistanke om vold eller overgrep mot barn, unge eller mot voksne med en utviklingshemming. Dokumentaren viser samspillet mellom politiets etterforskere, dommeravhørere og de sivilt tilsatte psykologspesialistene, kliniske sosionomer, barnevernspedagoger, teknikere osv. ved Statens barnehus Oslo, Oslo politidistrikt. Den viser hvilke nye rammer barnehusene i Norge gir for en helhetlig og god ivaretakelse av barn, unge og deres omsorgspersoner.
  • Et hus for det som gjør vondt (A-magasinet)
    En artikkel i A-magasinet på nett som på en god måte beskriver hva Statens Barnehus Oslo er.